Chào mừng khách Tìm kiếm | Chủ đề có bài mới | Đăng nhập | Đăng ký

16 Trang123>»
TEMPRESS Vietnam p2
admin
#1 Đã gửi : Monday, August 06, 2012 3:05:52 PM(UTC)
Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 7/6/2010(UTC)
Bài viết: 508

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết

MARINE SEATING

 • Marine Seating_ Captain’s Series_ The Elite Helm Seat High Back SKU 57017/ SKU 57010_ Tempress_ AnsVietnam
 • Marine Seating_ Captain’s Series_ The Elite Helm Seat High Back- Mossy Oak Break Up SKU 57012_ Tempress_ AnsVietnam
 • Marine Seating_ Captain’s Series_ The Elite Helm Seat Low SKU 57027/ SKU 57020_ Tempress_ AnsVietnam
 • Marine Seating_ Captain’s Series_ Reinforcement Mounting_ Tempress_ AnsVietnam
 • Marine Seating_ Captain’s Series_ Fisherman’s Armless High Back Seat / SK 65103/ SK 65104_ Tempress_ AnsVietnam
 • Marine Seating_ Captain’s Series_ Fisherman’s Armless Low Back Seat- Mossy Oak Break Up SKU 65109_ Tempress_ AnsVietnam
 • Marine Seating_ Captain’s Series_ Fisherman’s Armless Low Back Seat  SKU 65101/ SKU 65102_ Tempress_ AnsVietnam

 

 

FISHING GEAR

 • Fishing Gear_ Rod Holders_ Light Tackle Rod Holder with Side Mount-Black SKU 73002_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Rod Holders_ Mr. Crappie Pro Series Rod Holder System Combo-Black SKU 73000_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Rod Holders_ Double Pack Rod Holder with Flush Mounts -2 Pack w/Flush SKU 72028_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Rod Holders_ Double Pack Rod Holder with Flush Mounts -2 Pack w/Side SKU 72027_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Rod Holders_ Fish-On! Rod Holder – black SKU 72012_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Stainless Steel_ Stainless Knife & Pliers Caddy – Stainless SKU 2212-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Stainless Steel_ Stainless Folding Drink Holder – Stainless SKU 2211-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Stainless Steel_ Stainless Double Rod Holder– Stainless SKU 2220-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Stainless Steel_ Stainless Triple Rod Holder– Stainless SKU 2221-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Rod Holder mounts_ Flush Mount – Back SKU 71455_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Locking Surface Mount – Back SKU 71450_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Rail Adaptor Kit – Black SKU 71465_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Side Mount – Black SKU 71460_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Rod Holder Parts_ Rod Holder Knob Assembly- White SKU 72015_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Specials_ 1115 Cam hatch ww/o lock- Bright White SKU 44335/ Gray SKU 44632_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Specials_8” Pry Out – Light Gray SKU 43332_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Specials_ Pedestal Cooler- Blue SKU 3208-4_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Specials_ 1115 Slam Hatch- Ivory SKU 44231_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Specials _Folding GPS Caddy- White SKU 2162-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Specials_ Large Lumi Utility Hook- Lumiglo SKU 7101-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Specials_ Galley Caddy – White SKU 2144_ Tempress_ AnsVietnam
 • Fishing Gear_ Specials_ Shave n Shower – White SKU 2140_ Tempress_ AnsVietnam

 

 

HATCHES DECK PLATES

 • Hatches Deck Plates_ Deck Plates_ 4” Screw Out- Black SKU 43035/ Dark Gray SKU 43033/ Ivory SKU 43031/ white SKU 43030_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Deck Plates_ 6” Pry Out – Ivory SKU 43191/ White SKU 43190/ Black SKU 43135/ Dark Gray SKU 43193_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Deck Plates_6’’ Screw Out - Black SKU 43135/ Dark gray SKU 43133/ Ivory SKU 43131/ Light Gray SKU 43132/ White SKU 43130_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Deck Plates_8” Pry Out -Black SKU 43335/ Dark Gray SKU 43333/ Ivory SKU 43331/ Light Gray SKU 43332/ White SKU 43330_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Deck Plates_8” Screw Out –Black SKU 43395/ Dark Gray SKU 43393/ Ivory SKU 43391/ Light Gray SKU 43392/ White SKU 43390_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Deck Plates_Deck Plate O-Rings-4” SKU 70067/ -6” SKU 70068/ -8” SKU70069_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Cam Hatches_ 1115 Cam Hatch w/o lock- Bright White SKU 44335/ Dark Gray SKU 44333/ White SKU 44330_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Cam Hatches_ 1115 Slam Tackle Hatch Ivory SKU 44291/ Bright White SKU 44385/ Dark Gray SKU 44383/ White SKU 44380_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Cam Hatches__1317 Cam Hatch w/o lock- Bright White/ Dark Gray SKU 44633/ Ivory SKU 44631/ White SKU 44630/ Light Gray SKU 44632_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Cam Hatches_ 1323 Cam Tackle Hatch- Black SKU 44589/ Bright White SKU 44585/ Dark Gray/ Ivory SKU 44581/ White SKU 44580_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Cam Hatches_ 1323 Cam Hatch w/o Lock- Bright White SKU 44535/ Dark Gray SKU 44533/ Ivory SKU 44531/ White SKU 44530_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Cam Hatches_ 1330 Cam Hatch w/o Lock- Bright White SKU 44735/ Dark Gray SKU 44733/ Ivory SKU 44731/ White SKU 44730_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Cam Hatches_ Cam Locking Kit – Ivory SKU 44001/ Light Gray SKU 44002/ White SKU 44000_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Cam Hatches_ 1115 Slam hatch – Dark Gray SKU 44233/ White SKU 44230/ Ivory SKU 44231_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Cam Hatches_ 1115 Slam Hatch – Dark Gray SKU 44233/ Dark Gray SKU 44233/ White SKU 44230/ Ivory SKU 44231_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Cam Hatches_ 1115 Slam Tackle Hatch- Gray SKU 44293/ White SKU 44290_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Cam Hatches_ 1323 Slam Hatch-  Dark Gray SKU 44433/ White SKU 44430_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Cam Hatches_ Access Slam Latch - Dark Gray SKU 10023/ Ivory SKU 70021_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Tackle Hatches_ 1115 Cam Tackle Hatch – Dark Gray SKU 44383/ White SKU 44380/ Bright White SKU 44385_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Tackle Hatches_ 1115 Slam Tackle Hatch – Dark Gray SKU 44293/ White SKU 44290/ Ivory SKU 44291_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Tackle Hatches_ 1323 Cam Tackle Hatch – Dark Gray SKU 44583/  Ivory SKU 44581/ Bright White SKU 44585/ White SKU 44580_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Tackle Hatches_1115 Tackle Box Insert- Clear SKU 70090_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Hatch Parts_ Access Slam Latch - Dark Gray SKU 70023/ Ivory SKU 70021_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Hatch Parts_ Cam Locking Kit- Ivory SKU 44001/ Light Gray SKU 44002/ White SKU 44000_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Hatch Parts_Access Slam Latch – Ivory SKU 70021/Hatch Gasket – 11”x 15” SKU 70063/ -13” x 17” SKU 70064/-13” x 23 SKU 70065/ - 13” x 30 SKU 70066_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Hatch Parts_ Deck Plate O- Rings – 4” SKU 70067/ -6” SKU 70068/ -8” SKU 70069
 • Hatches Deck Plates_ Hatch Parts_ Utility Hatch Gasket- 13” x 30 Sku 70062_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Hatch Parts_ 1323 -1330 Utility Hinge Pair- Dark Gray SKU 70053/ Ivory SKU 70051/ Light Gray SKU 70052_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Hatch Liner_ 1115 6” Liner Utility or Access – White SKU 41400_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Hatch Liner_1115 Tackle Liner – No Boxes – White SKU 70092_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Hatch Liner_1317 Access 12” Liner White SKU 41512_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Hatch Liner_1323 Access 12” Liner- White SKU 41506/ 9” Liner White SKU 4150_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Hatch Liner_1330 Access 12” Liner White SKU 41518_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Specials_ 1115 Cam Hatch w/o Lock- Bright White SKU 44335_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Specials_1317 Cam Hatch w/o Lock – Light Gray SKU 44632_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Specials_ 8” Pry Out – Light Gray SKU 43332_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Specials_ Folding GPS Caddy – White SKU 2162-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Specials_ Galley Caddy – White SKU 2144_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Specials_ Shave Shower – White SKU 2140_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Specials_  Pedestal Cooler – Blue SKU 3208-4_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Specials_ Large Lumi Utility Hook- Lumiglo SKU 7101-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Hatches Deck Plates_ Specials_ 1115 Slam Hatch – Ivory SKU 44231_ Tempress_ AnsVietnam

 

 

ORGANIZERS:

 • Organizers_ Seat Bags_Pedestal Cooler – Blue SKU 3208-4_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Seat Bags_ Pedestal Tool N Gear Bag- Blue SKU 3140-4_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Seat Bags_Seat Organizer – Blue SKU 3129-4_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Seat Bags_ Seat Pack Blue_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_ 12” Lure Rack – Graphite SKU 2110-8/ White SKU 2110-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_ Boot Saver- Black SKU 41203_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_ Cockpit Organizer – Graphite SKU 2133-8/ White SKU 2133-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_ Communications Caddy – Graphite SKU 2135-8/ White SKU 2135-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_ Cruisin’ Caddy – Graphite SKU 2131-8/ White SKU 2131-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_ Folding GPS Caddy –  Graphite SKU 2162-8White SKU 2162-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_ Galley Caddy – White SKU 2144_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_ GPS – Cell Caddy – Graphite SKU 2134-8/ White SKU 2134-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_ Helm organizer – Graphite SKU 2137 – 8/ White SKU 2137- 1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_ Shave n Shower – White SKU 2140_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_Stainless Knife & Pliers Caddy – Stainless SKU 2212-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_ Suction Cup 4 Pack – 4 Pack SKU 2200-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_Tool Gear Caddy – Blck SKU 3141-9_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Caddies_ Trash Bagger – Graphite SKU 2132-8/ White SKU 2132-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Docking_ Fender Adjuster – White SKU 2102-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Docking_ Quick tender 7/8” – White SKU 80013_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Drink Holders_ Cup Holder Rod Mount – Black SKU 72030_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Drink Holders_ Drink Holder – Graphite SKU 2151-8/ White SKU 2151-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Drink Holders_Drink Holder 2 Pack – White SKU 2155-2_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Drink Holders_ Drink Holder Plus – Graphite SKU 2136-8_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Drink Holders_ Drink Holder wth Coozy- Graphite SKU 21508/ White SKU 2150-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Drink Holders_Folding Drink Holder 2- Pack- Graphite/ White SKU 2170-2_ Tempress_ AnsVietnam Organizers_ Drink Holders_Stainless Folding Drink holder – Stainless SKU 2211-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ Boat Mate Pouch – Blue SKU 3104-4_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ Cabin Door Organizer- Black SKU 3110-9_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ Document Holder – Black SKU 3103-9_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ Folding Tote 2 – Black SKU 3120-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ Hanging Bang 3 – Black SKU 3130-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ Hanging Bang 6 – Black SKU 3131-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ Hanging Hamper – Black SKU 3133-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ Largemouth Tool Tote  - Black SKU 3143-9_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ Pocket Organizer – Blue SKU 3105-4_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ Safety Gear Bag – Yellow SKU 3118-6_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ Shower Tote – Blue SKU 3107-4_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ T-Top Storage Bag – Black SKU 3112-9_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ Ultimate Gear Bag – Blue SKU 3122-4_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Bags_ Utility Pouch – Blue SKU 3100-4_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Hooks_ Double Rail Hook – White SKU 2108-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Hooks_ Large Lumi Utility Hook – Lumigo SKU 7101-0_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Hooks_ Large tail Hook – White SKU 2111-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Hooks_ Large Utility Hook – White SKU 2101-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Hooks_ Rail- Line Organizer – White SKU 2104-1_ Tempress_ AnsVietnam
 • Organizers_ Utility Hooks_ Utility Hook 2 Pack – Graphite SKU 2180-2/ White SKU 2100-2_ Tempress_ AnsVietnam

 

X- PAK KAYAK GEAR

 • X- Pak Kayak Gear_ X Pak Cockpit Deck Caddy SKU 35205_ Tempress_ AnsVietnam
 • X- Pak Kayak Gear_ X Pak Crate Cover SKU 35307_ Tempress_ AnsVietnam
 • X- Pak Kayak Gear_ X Pak Fish N’ Tote SKu 35406_ Tempress_ AnsVietnam 

 

 

 

 

 

YouAreFS2S1
#2 Đã gửi : Saturday, June 07, 2014 11:43:34 AM(UTC)
Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 6/6/2014(UTC)
Bài viết: 4

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Up phụ bạn . Có nhu cầu gì liên hệ với mình nha !!!

Với đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiêm nghiêm túc, nhiệt tình tại công ty, chúng tôi nhận:

- sửa chữa camera quan sát
- sửa tổng đài, Tổng đài điện thoại, tại tp.hcm và tp.hn
- Sửa truyền hình cáp tại tphcm và hn
- Sửa chữa hệ thống Internet, Máy tính , mạng LAN, WAN, .....
- Sửa chữa hệ thống mạng LAN, wifi, Wan, Internet máy tính
- sửa chữa tổng đài điện thoại nội bộ

Mọi chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ
Web: http://thiconghethongdien.com
tel: 0936.862.156 Mr Hùng
timescityt8912
#3 Đã gửi : Saturday, June 21, 2014 8:09:41 AM(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 5/29/2014(UTC)
Bài viết: 11

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Chung cư Royal City tòa R1, R2, R3, R4, R5 Cập nhập mới nhất 19.6

MỞ BÁN SUẤT NGOẠI GIAO CHUNG CƯ CAO CẤP ROYAL CITY
VÀO TÊN THẲNG - KÝ TRỰC TIẾP VỚI CHỦ ĐẦU TƯ
Mrs Linh Chi: 0947262611 - 0967875199.
Tòa R1+R2
- Căn 88,3m2 (số 12), ban công Tây Bắc, view thoáng Bán 3,55 tỷ.
- Căn 88,3m2 (số 11), ban công Đông Nam nhìn vườn hoa. Bán 3,7 tỷ.
- Căn 89,9m2 (số 27). Ban công Đông Bắc nhìn dọc suốt vườn hoa. Bán 3,8 tỷ (căn đẹp)
- Căn 108,7m2 (số 9), ban công Đông Nam nhìn vườn hoa, các phòng đều thoáng. Bán 4,5 tỷ.
- Căn 109m2 (số 5), ban công Đông Nam nhìn vườn hoa. Bán 4,4 tỷ
- Căn 109,4m2 (số 10), ban công Tây Bắc, các phòng thoáng. Bán 4,3 tỷ
- Căn 111m2 (số 8) ban công Đông Nam nhìn hồ nước, vườn hoa. Các phòng thoáng hết. Giá 4,8 tỷ
- Căn 113,9m2 (số 23), ban công Tây Bắc, phòng thoáng. Bán 4,4 tỷ
- Căn 124,6m2 (số 18), ban công Nam nhìn vườn hoa. Bán 5,0 tỷ
- Căn 127,8m2 (số 28) (có 3 phòng ngủ). ban công Đông Bắc nhìn đường Láng. Bán 4,8 tỷ
- Căn 130,7m2 (số 16), ban công Đông Nam nhìn vườn hoa. Bán 4,9 tỷ
- Căn 133,8m2 (số 19), ban công Bắc nhìn vào thành phố. Bán 4,9 tỷ.
- Căn 145,2m2 (số 12A) (3 phòng ngủ), ban công Đông Nam nhìn vườn hoa. Bán 5,8 tỷ.
- Căn 148m (số 26) (3 phòng ngủ), ban công Đông Bắc nhìn thành phố. Giá bán 6,0 tỷ.
- Căn 164m (số 17) (3 phòng ngủ), ban công Tây Bắc view thoáng. Bán 6,3 tỷ
- Căn góc 187,3m (số 30), ban công Đông Nam-Tây Nam. Bán 7,6 tỷ
-Căn góc 181,4m (số 01), ban công Đông Nam nhìn hồ bơi, vườn hoa. Bán 7,8 tỷ.
Toà R4+ R5
- Căn 104,8m (số 12B) 2PN, Hướng ĐN, BC TB giá 3,9 tỉ view Thành phố
- Căn 104,9m (số 03) 2PN, hướng ĐB, BC Tây B giá 3,9 tỉ View Quảng trường
- Căn 137,6m (số 03), 3PN , hướng TB, BC ĐN giá 5.2 tỉ
- Căn 132,3m (số 03), 3PN, hướng TB, BC ĐN giá 5,1 tỉ
- Căn 101,8m (số 02), 3PN, hướng Đông, BC Tây giá thoả thuận
- Căn 93m (số 19), 2PN, hướng ĐB, BC TN giá 3,9 tỉ.
- Căn 131,4m (số 25) 3PN, hướng ĐN, BC - TN - TB giá thoả thuận.
- Căn 104,9m (số 04), 2PN, hướng Tây Bắc, BC - ĐN view
- Căn 93m (số 07), 2PN, hướng ĐN, BC- TB giá 4,4 tỉ
- Căn 102,9m (số 09), 2PN, hướng ĐN - BC TB view
Miễn phí 100% tư vấn đi xem trực tiếp
Liên hệ Mrs Linh Chi: 0947262611 - 0967875199. (24/7).
tiachop123
#4 Đã gửi : Saturday, July 12, 2014 10:06:27 AM(UTC)
Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 6/2/2014(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Thanh lý hàng nội địa nhật: máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm IH, quạt máy, đàn guitar, ghế massge, bếp từ, tủ đựng gạo, lò vi sóng, bình giữ nhiệt...


[indent]
Công ty mình chuyên bán các sản phẩm đươc sản xuất tại Nhật cho dân Nhật dùng ( goi là hàng nội địa Nhật) nên chất lượng tuyệt hảo, siêu tiết kiệm điện ( thường giảm 50% điện năng). Hiện bên mình đang có các sản phẩm:
- Tủ lạnh
- Máy giặt
- Máy lạnh
- Nồi cơm điện
- Quạt máy
- Đồng hồ
- Loa nghe nhạc.


- Bếp từ

- Tủ đựng gạo

- Dây diện, bình đựng nước, xe đẩy trẻ em.
( mình update hàng liên tục). Tất cá các sản phẩm bảo đảm zin 100% và được bảo hành 1 năm.
Hàng mới về : Xe đạp, Loa, amply, CPU Macbook, đàn guitar

1. MÁY GIẶT NỘI ĐỊA
:Tại sao chúng ta chọn máy giặt nội địa ??

- Máy giặt nội địa Nhật hàng đẹp, bền, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện. Với nhiều thương hiệu nổi tiếng và mẫu mã đẹp, sang trọng giúp bạn dễ dàng lựa chọn được một chiếc máy giặt ưng ý.

- Máy giặt nội địa Nhật cực kì tiết kiệm nước, tiết kiệm điện ( 1 lần giặt quần áo chỉ mất hết 50-70 Lit nước ). Không chỉ thế máy giặt inverter nội địa Nhật giặt cực sạch, không làm quần áo bị hư, gãy nút áo hay làm quần áo bị nhăn, xoắn vào nhau khi giặt xong. Sau khi giặt xong là bạn có thể mặc được luôn không cần ủi.

- Máy giặt nội địa Nhật chạy khá êm, không bị lắc thùng khi ở chế độ vắt. Chứ không như những máy giặt sản xuất ở VN, Malaysia, Thailand...khi máy ở chế độ vắt thì máy bị lắc thùng kêu rất to.

- Máy có nhiều chức năng giặt, dễ dàng cho bạn lựa chọn những kiểu giặt phù hợp với quần áo của bạn như: giặt cotton, giặt áo len, giặt áo vest, giặt nhanh, giặt đồ bẩn... Đặc biệt máy giặt còn có chức năng giặt nóng giúp những gia đình có trẻ nhỏ, sơ sinh giặt quần áo sạch và diệt khuẩn.

- Ngoài ra máy giặt nội địa Nhật còn có thêm công nghệ Nano Titanium hay ion Ag+ giúp diệt khuẩn quần áo, trẻ nhỏ mặc đồ không có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu ( vì làn da trẻ em khá nhạy cảm ). Đặc biệt nếu giày, guốc bạn bị dơ, hôi thì với chế độ phun khí ozone thì mùi hôi, khó chịu hay vết dơ của giày sẽ không còn.

- Những máy giặt thuộc hàng cao cấp, model cao bày bán ở VN giá cũng phải trên 20 triệu. Còn máy giặt inverter nội địa Nhật vừa bền vừa tốt vừa là những máy giặt cao cấp mà giá thành lại phải chăng.

Xin liên hệ 0938002775 để được tư vấn và lựa chọn máy giặt nội địa Nhật phùhợp với nhu cầu gia đình của bạn

MÁY GIẶT PANASONIC VR5600

- Giặt 9kg - sấy khô: 6kgBẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT NATIONAL NR-VR1100 - NỘI ĐỊA NHẬT

- Giặt : 9kg - Sấy khô: 6KGBẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT NATIONAL NR-VR2200 - NỘI ĐỊA NHẬT

- Giặt : 9kg - Sấy khô: 7KG

- Đời 2007

Đặc biệt : Màn hình LEDBẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT NATIONAL VR1000

- Giặt 8kg - sấy khô: 6kgBẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT NATIONAL V80

Giặt: 8kg , sấy khô: 6kgBẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT TOSHIBA

Giặt: 9kg , sấy khô: 6kg
BẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA
ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT SHARP

- Giặt : 9kg - Sấy khô: 8KGBẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT HITACHI
BẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT SANYO

Tủ lạnh
- Dung tích lớn (trên 401L), trên 4 cửa, siêu tiết kiệm điện (chỉ mất ~ 1KWh/ ngày) nhưng độ lạnh tủ khá sâu. Giữ hoa quả, rau tươi lâu hơn, thức ăn lâu hư. Đặc biệt có đá rơi tự động. Nhìn là thích, dùng là mê. Để trong nhà nhìn cực sang và đẹp
- Giá của tủ dùng gas 134 dao động từ 6 đến 10t
- Giá của tủ dùng gas 600a dao dộng từ 10t đến 20t


Tặng cục biến Lioa + BH 1 năm
- 1 vài hình ảnh chân thật về 1 số tủ lạnh của công ty chúng tôi:


ĐT: 0938002775


ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775


ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

2. Máy lạnh Hàng nội địa Nhật nguyên bản zin 100%, hàng đẹp, nhiều thương hiệu nổi tiếng (Panasonic, Toshiba, Daikin, Fujitsu, National...) 1HP, 1.5HP, 2HP.. Đời từ 2005 đến 2010.

+Làm lạnh nhanh, siêu bền, siêu tiết kiệm điện, chạy cực êm. Có nhiều chức năng: Plasma-ion, trao đổi gió, oxi, trượt lắp, tự vệ sinh, quạt 2-4 hướng...
Máy lạnh inverter dùng gas 410A nên không bị khô da, khô mũi hay cảm thấy mệt mỏi, khó chịu như những máy lạnh Viet nam hay Thái. Giúp bạn ngủ ngon hơn và sâu hơn. Những người ko thích dùng máy lạnh, sau khi dùng thử máy Nhật đảm bảo sẽ thật sự hài lòng.Máy lạnh 2 chiều ( mùa đông thì bật máy lạnh sang chế độ sưởi ấm.

MÁY LẠNH PANASONIC HÀNG NỘI ĐỊA NHẬT - ĐỜI 2011-2012 - MÁY MỚI ĐẸP 100%

- Bạn đang cần máy lạnh cho mùa nóng, chúng tôi mới về 1 lô máy lạnh Panasonic tiết kiệm điện nội địa nhật dùng cho dân Nhật nên điện 100v đời 2011-2012. Máy đẹp như mới 99,99% chỉ thiếu thùng thôi. Giá tương đương hàng cũ Số lượng có hạn

- Máy lạnh Panasonic tiết kiệm điện , Máy cực tiết kiệm điện (tiết kiệm >50% điện năng so với máy lạnh VN, Thailand, Malaysia..), chạy cực êm, bền và ổn định. Làm lạnh nhanh,khử mùi, khử ẩm, không làm da bị khô, mũi khó chịu khi sử dụng lâu giống như những máy lạnh sx ở VN, Thailand... Đặc biệt người bị viêm mũi cũng thấy thoái mải khi sử dụng.

- Máy lạnh Panasonic tiết kiệm điện là máy lạnh 2 chiều (mùa lạnh thành máy sưởi và ngược lại)

- Máy lạnh Panasonic tiết kiệm điện Tích hợp nhiều tính năng giúp mang lại giấc ngủ sâu, đem lại một môi trường sống trong sạch vào phòng của bạn:

+ Công nghệ Nanoe: sử dụng các hạt nhỏ li ti gồm hạt ion và gốc hóa học nhằm lọc sách không khí trong phòng. Khử vi khuẩn, virus, nấm mốc có trong không khí

- Máy điều hòa không khí Panasonic được tích hợp thêm hệ thống lọc khí mới nanoe-G, sử dụng các hạt nhỏ li ti gồm hạt ion và gốc hóa học nhằm lọc sạch không khí trong phòng. Hệ thống lọc khí này loại trừ một cách hiệu quả các phần tử trong không khí và các phần tử bám dính như vi khuẩn, virus và nấm mốc, mang lại một môi trường sống trong sạch hơn.
+ Công nghệ Econavi: giúp cắt giảm điện năng ở mức tối thiểu nhất với cảm biến eco thông minh ( dò tìm khu vực, dò mức độ ánh sáng mặt trời, dò mức độ hoạt động, dò ko có người )

Econavi với cảm biến eco thông minh thông qua 4 yếu tố để giám sát và cắt giảm hao phí điện năng. Bạn có thể hài lòng với mức tiết kiệm điện năng tối đa tới 35%*

*So sánh giữa model Inverter 1,5HP với cảm biến Econavi kép ở trạng thái BẬT và TẮT (chế độ làm lạnh)

DÒ CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI (MỚI)

Econavi giám sát sự thay đổi cường độ ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng và xác định trời nắng hay nhiều mây/ ban đêm và giảm lãng phí điện năng khi làm lạnh trong điều kiện ít ánh sáng mặt trời.

DÒ TÌM KHU VỰC

Econavi giám sát sự chuyển động của người trong phòng và giảm hao phí điện năng làm lạnh khu vực không có người.

DÒ MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG

Econavi giám sát sự thay đổi mức độ hoạt động và giảm hao phí điện năng làm lạnh không cần thiết.

DÒ KHÔNG CÓ NGƯỜI

Econavi giám sát không có người trong phòng và giảm lãng phí điện năng do làm lạnh một phòng trống không.
Giá: 6.200.000 (1HP) - 7.200.000 (1.5HP) - 9.000.000 (2HP)
Tặng 3m ống đồng và bao công lắp đặt - BH 1 năm


-1 vài hình ảnh về máy lạnh: (các bác có thể ghé cty của em để xem máy và được tư vấn cụ thể
Với đội ngũ nhân viên có thay nghề cao, tận tình, cẩn thận chắc chắn sẽ làm quý khách hài lòng khi chọn sự phục vụ của chúng tô

 • ĐT: 0938002775
  ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM

  Bảng báo giá máy lạnh máy 1hp ( 1 ngựa)

  - Thương hiệu bất kì giá 4t5
  - Hitachi, sharp : 5t
  - Mitshubishi, fujishu : 5t3
  - National, Daikin : 5.5
  - Tosiba : 1Hp giá 5.7t

  TẤT CẢ ĐỀU ĐƯỢC-

  - Bao công lắp đặt, bao 3m ống đồng.
  -
  BẢO HÀNH 1 NĂM


  Nồi cơm điện- Nồi cơm điện mới về -nồi đẹp. Đa dạng mẫu mã, thương hiệu, đời cao: TOSHIBA, ZOJIRUSHI(Con Voi), Tiger (Con Cọp), MITSUBISHI, SANYO HITACHI NATIONAL

- Tất cả nồi cơm điện nhập về đều sử dụng công nghệ IH (Đốt nóng cảm ứng nhiệt) giúp nấu cơm ngon hơn rất nhiều lần. Hạt cơm nở đều, cực kỳ dẻo, ko bị đọng nước trên mặt và hai bên thành nồi, không bị khô, giữ mùi, giữ ấm tốt mặc dù cắm điện liên tục trong vòng 48 tiếng đồng hồ cũng ko có cháy. Dù hâm cơm nguội cũng ko cần tưới nước mà cơm vẫn dẻo như mới nấu, không bao giờ có cháy nếu chỉ hâm có nửa chén cơm. Đặc biệt khi nhà cúp điện mà đã lỡ vo gạo thì để đến ngày hôm sau nấu cơm vẫn ngon.

- Xoong bên trong nồi bằng hợp kim INOX từ 7 đến 9 lớp với công nghệ chống dính mới nhất nên nồi rất dầy, nặng hơn niêu đất Việt Nam.Cơm ngon như nấu bằng củi, than trong niêu đất của Việt Nam

- Do nồi IH này dùng sóng từ cao tần không dùng điện trở nhiệt như nồi thông dụng nên khi nấu nó làm nóng cái nồi bằng cách dùng sóng cao tần phóng vào cái nồi với tần số rất lớn thay đổi chiều liên tục trong thành nồi vì vậy sự tổn hao nhiệt ra môi trường xung quanh là rất nhỏ và nó được điều khiển bằng vi mạch điện tử nó an toàn về cháy nổ, an toàn về điện,do đó vật liệu làm lên nó ko bị hư nên rất bền về thời gian sử dụng và tiết kiệm điện > 50%.

- Màn hình LCD có đồng hồ hiện thị số, thời gian, dây cắm điện tự đông thụt vào khi cần thu gọn
- Có nhiều chức năng nấu, hẹn giờ nấu, giờ tự động tắt trong vòng 24h.
- Hiện mình mới về nồi cơm nên có nhiều nồi 1.8L đẹp cho anh em tha hồ lựa chọn.
- Giá dao động từ 700k - 3tr tùy theo dung tích và model. Bảo hành 1 năm.
LH: 0938002775

EM chỉ up 1 vài tấm hình, để lựa chọn cho mình 1 cái nồi ưng ý các bác nên ghé cửa hàng mình để được lựa chọn và tư vấn
6. Quạt máy

- Quạt chạy êm ái, không nghe tiếng động cơ, tiết kiệm điện năng đặc biệt cực mát và dễ chịu (mát và dễ chịu hơn quạt VN nhé vì khi quạt VN chạy lâu thì hơi nóng của quạt sẽ thổi vào người dễ sinh bệnh).
- Đặc biệt nếu khách không muốn dùng ổn áp hay biến thế thì có quạt gắn thêm biến để xài điện 220V
- Giá quạt không remote là 450n và có remote là 700n (đặc biệt là hàng còn nguyên thùng chưa qua sử dụng)
LH: 0938002775
1 vài hình ảnh về quạt Nhật:
---------------------------Có ship hàng trên toàn quốc. Đặc biệt các tinh thành phía Bắc.

Số tài khoản : 0421000423522
Nguyễn Thị Thúy An


ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM

[/indent]
Thanh lý máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm IH, quạt máy, đàn guitar, ghế massge...


[indent]Công ty mình chuyên bán các sản phẩm đươc sản xuất tại Nhật cho dân Nhật dùng ( goi là hàng nội địa Nhật) nên chất lượng tuyệt hảo, siêu tiết kiệm điện ( thườnggiảm 50% điện năng). Hiện bên mình đang có các sản phẩm:
- Tủ lạnh
- Máy giặt
- Máy lạnh
- Nồi cơm điện
- Quạt máy
- Đồng hồ
- Loa nghe nhạc.
( mình update hàng liên tục). Tất cá các sản phẩm bảo đảm zin 100% và được bảo hành 1 năm.
Hàng mới về : Xe đạp, Loa, amply, CPU Macbook, đàn guitar

1. MÁY GIẶT NỘI ĐỊA
:
Tại sao chúng ta chọn máy giặt nội địa ??

- Máy giặt nội địa Nhật hàng đẹp, bền, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện. Với nhiều thương hiệu nổi tiếng và mẫu mã đẹp, sang trọng giúp bạn dễ dàng lựa chọn được một chiếc máy giặt ưng ý.

- Máy giặt nội địa Nhật cực kì tiết kiệm nước, tiết kiệm điện ( 1 lần giặt quần áo chỉ mất hết 50-70 Lit nước ). Không chỉ thế máy giặt inverter nội địa Nhật giặt cực sạch, không làm quần áo bị hư, gãy nút áo hay làm quần áo bị nhăn, xoắn vào nhau khi giặt xong. Sau khi giặt xong là bạn có thể mặc được luôn không cần ủi.

- Máy giặt nội địa Nhật chạy khá êm, không bị lắc thùng khi ở chế độ vắt. Chứ không như những máy giặt sản xuất ở VN, Malaysia, Thailand...khi máy ở chế độ vắt thì máy bị lắc thùng kêu rất to.

- Máy có nhiều chức năng giặt, dễ dàng cho bạn lựa chọn những kiểu giặt phù hợp với quần áo của bạn như: giặt cotton, giặt áo len, giặt áo vest, giặt nhanh, giặt đồ bẩn... Đặc biệt máy giặt còn có chức năng giặt nóng giúp những gia đình có trẻ nhỏ, sơ sinh giặt quần áo sạch và diệt khuẩn.

- Ngoài ra máy giặt nội địa Nhật còn có thêm công nghệ Nano Titanium hay ion Ag+ giúp diệt khuẩn quần áo, trẻ nhỏ mặc đồ không có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu ( vì làn da trẻ em khá nhạy cảm ). Đặc biệt nếu giày, guốc bạn bị dơ, hôi thì với chế độ phun khí ozone thì mùi hôi, khó chịu hay vết dơ của giày sẽ không còn.

- Những máy giặt thuộc hàng cao cấp, model cao bày bán ở VN giá cũng phải trên 20 triệu. Còn máy giặt inverter nội địa Nhật vừa bền vừa tốt vừa là những máy giặt cao cấp mà giá thành lại phải chăng.

Xin liên hệ 0938002775 để được tư vấn và lựa chọn máy giặt nội địa Nhật phùhợp với nhu cầu gia đình của bạn

MÁY GIẶT PANASONIC VR5600


- Giặt 9kg - sấy khô: 6kgBẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT NATIONAL NR-VR1100 - NỘI ĐỊA NHẬT

- Giặt : 9kg - Sấy khô: 6KGBẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT NATIONAL NR-VR2200 - NỘI ĐỊA NHẬT

- Giặt : 9kg - Sấy khô: 7KG

- Đời 2007

Đặc biệt : Màn hình LEDBẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT NATIONAL VR1000

- Giặt 8kg - sấy khô: 6kgBẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT NATIONAL V80

Giặt: 8kg , sấy khô: 6kgBẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT TOSHIBA

Giặt: 9kg , sấy khô: 6kg
BẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA
ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT SHARP

- Giặt : 9kg - Sấy khô: 8KGBẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT HITACHI
BẢO HÀNH 1 NĂM - TẶNG ỔN ÁP LIOA

ĐT: 0938002775
ĐC: 251 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, HCM


MÁY GIẶT SANYO

Tủ lạnh
- Dung tích lớn (trên 401L), trên 4 cửa, siêu tiết kiệm điện (chỉ mất ~ 1KWh/ ngày) nhưng độ lạnh tủ khá sâu. Giữ hoa quả, rau tươi lâu hơn, thức ăn lâu hư. Đặc biệt có đá rơi tự động. Nhìn là thích, dùng là mê. Để trong nhà nhìn cực sang và đẹp
- Giá của tủ dùng gas 134 dao động từ 6 đến 10t
- Giá của tủ dùng gas 600a dao dộng từ 10t đến 20t


Tặng cục biến Lioa + BH 1 năm
- 1 vài hình ảnh chân thật về 1 số tủ lạnh của công ty chúng tôi:


ĐT: 0938002775


ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775


ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

ĐT: 0938002775

2. Máy lạnh Hàng nội địa Nhật nguyên bản zin 100%, hàng đẹp, nhiều thương hiệu nổi tiếng (Panasonic, Toshiba, Daikin, Fujitsu, National...) 1HP, 1.5HP, 2HP.. Đời từ 2005 đến 2010.

+Làm lạnh nhanh, siêu bền, siêu tiết kiệm điện, chạy cực êm. Có nhiều chức năng: Plasma-ion, trao đổi gió, oxi, trượt lắp, tự vệ sinh, quạt 2-4 hướng...
Máy lạnh inverter dùng gas 410A nên không bị khô da, khô mũi hay cảm thấy mệt mỏi, khó chịu như những máy lạnh Viet nam hay Thái. Giúp bạn ngủ ngon hơn và sâu hơn. Những người ko thích dùng máy lạnh, sau khi dùng thử máy Nhật đảm bảo sẽ thật sự hài lòng.Máy lạnh 2 chiều ( mùa đông thì bật máy lạnh sang chế độ sưởi ấm.

MÁY LẠNH PANASONIC HÀNG NỘI ĐỊA NHẬT - ĐỜI 2011-2012 - MÁY MỚI ĐẸP 100%

- Bạn đang cần máy lạnh cho mùa nóng, chúng tôi mới về 1 lô máy lạnh Panasonic tiết kiệm điện nội địa nhật dùng cho dân Nhật nên điện 100v đời 2011-2012. Máy đẹp như mới 99,99% chỉ thiếu thùng thôi. Giá tương đương hàng cũ Số lượng có hạn

- Máy lạnh Panasonic tiết kiệm điện , Máy cực tiết kiệm điện (tiết kiệm >50% điện năng so với máy lạnh VN, Thailand, Malaysia..), chạy cực êm, bền và ổn định. Làm lạnh nhanh,khử mùi, khử ẩm, không làm da bị khô, mũi khó chịu khi sử dụng lâu giống như những máy lạnh sx ở VN, Thailand... Đặc biệt người bị viêm mũi cũng thấy thoái mải khi sử dụng.

- Máy lạnh Panasonic tiết kiệm điện là máy lạnh 2 chiều (mùa lạnh thành máy sưởi và ngược lại)

- Máy lạnh Panasonic tiết kiệm điện Tích hợp nhiều tính năng giúp mang lại giấc ngủ sâu, đem lại một môi trường sống trong sạch vào phòng của bạn:

+ Công nghệ Nanoe: sử dụng các hạt nhỏ li ti gồm hạt ion và gốc hóa học nhằm lọc sách không khí trong phòng. Khử vi khuẩn, virus, nấm mốc có trong không khí

- Máy điều hòa không khí Panasonic được tích hợp thêm hệ thống lọc khí mới nanoe-G, sử dụng các hạt nhỏ li ti gồm hạt ion và gốc hóa học nhằm lọc sạch không khí trong phòng. Hệ thống lọc khí này loại trừ một cách hiệu quả các phần tử trong không khí và các phần tử bám dính như vi khuẩn, virus và nấm mốc, mang lại một môi trường sống trong sạch hơn.
+ Công nghệ Econavi: giúp cắt giảm điện năng ở mức tối thiểu nhất với cảm biến eco thông minh ( dò tìm khu vực, dò mức độ ánh sáng mặt trời, dò mức độ hoạt động, dò ko có người )
[b]
Econavi với cảm biến eco thông minh thông qua 4 yếu tố để giám sát và cắt giảm hao phí điện năng. Bạn có thể hài lòng với mức tiết kiệm điện năng tối đa tới 35%*

*So sánh giữa model Inverter 1,5HP với cảm biến Econavi kép ở...
InCaoCap
#5 Đã gửi : Wednesday, July 16, 2014 1:34:00 AM(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 7/12/2014(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
[img]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1557454_497647123699513_1060708212102044397_n.jpg?oh=dc60859dffc3b0733b3fabcf320468cf&oe=54504C04&__gda__=1414698297_de054aca79a0014329e9aa0ed32ea7e0[/img]

www.incaocap.vn
tuanaa7dalat6
#6 Đã gửi : Saturday, July 19, 2014 9:51:40 PM(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 7/15/2014(UTC)
Bài viết: 25

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
SIÊU KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT - ĐẶC SẢN ĐÀ LẠT - MUA HÀNG VỚI GIÁ 0 ĐỒNG - TẶNG HÀNG MIỄN PHÍ chỉ có tại www .sieuthidalat. net

*****Chương trình 01: TẶNG HÀNG MIỄN PHÍ (Chọn 1 trong 2):

PA01: 01 GÓI KHOAI TÂY SẤY 300gr (Sản phẩm đang HOT);
PA02: 01 Chai nước Cốt Chanh dây - Mác mác hoặc Dâu tây; hoặc Dâu tằm;

(MIẾN PHÍ TIỀN HÀNG - Khách hàng chỉ chịu cước vận chuyển theo đơn giá của Bưu điện - gửi về tận nhà từ Đà Lạt
Lưu ý: (Khách hàng trả trước cước phí vận chuyển bằng cách chuyển khoản Ngân hàng và gửi thông tin người nhận hàng).
Áp dụng: Đến khi hết 100 Khách hàng đăng ký đầu tiên/01 tỉnh/tp trong cả nước; 01 gói áp dụng cho 01 đơn hàng vận chuyển.

*****Chương trình 02: MUA HÀNG GIÁ SỈ: TẶNG 04 kg khoai tây sấy khi mua 05 thùng; TẶNG 01 THÙNG khi mua 10 thùng. Cùng nhiều chương trình KM khác khi mua Đặc sản Đà lạt tại www.sieuthidalat.net hoặc www.dalatfoods.net với giá Bán Sỉ (Chưa bao gồm cước vận chuyển)

*****Chương trình 03: MIỄN CƯỚC BƯU ĐIỆN - CHUYỂN HÀNG TẬN NHÀ TOÀN QUỐC với các sản phẩm mua Giá Lẻ.

NHANH TAY - SỐ LƯỢNG CÓ HẠN! Liên hệ nhận hàng tại: Website www.sieuthidalat.net hoặc gọi số Hotline: 0915.638.789, 0963.715.735 - KHÔNG BÁN HÀNG TRUNG QUỐC! ACE, các bạn Share cho mọi người nhé!!!
thanhtaiseovn1988
#7 Đã gửi : Monday, July 21, 2014 8:05:36 AM(UTC)
Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 7/12/2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Tăng Like Facebook miễn phí XemLike .com úp cho các Bác mua may bán đắt nhé...
tuanaa7dalat6
#8 Đã gửi : Wednesday, July 23, 2014 4:54:09 PM(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 7/15/2014(UTC)
Bài viết: 25

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
THIẾT KẾ WEBSITE CHUẨN SEO CHUYÊN NGHIỆP, CHẤT LƯỢNG GIÁ RẺ NHẤT TOÀN QUỐC - Hotline: 0915.638.789

BẠN MUỐN:
- MỘT TRANG WEB CHUYÊN NGHIỆP CHUẨN SEO NHẰM QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU?
- MỘT TRANG WEB ẤN TƯỢNG VỚI KHÁCH HÀNG (ĐIỀU NÀY HẾT SỨC QUAN TRỌNG)
- MỘT WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN HAY MỘT WEBSITE CHO DOANH NGHIỆP?
- HỖ TRỢ CHUẨN SEO TỐT NHẤT, BẠN KHÔNG PHẢI LO NGHĨ THÊM ĐIỀU GÌ.
- GIÁ CẢ HỢP LÝ (Ông Bà ta có câu: Tiền nào của nấy) VÀ BẠN BẮT ĐẦU KINH DOANH.

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE CHỈ TỪ 1-3 TRIỆU, BẠN ĐÃ SỞ HỮU NGAY MỘT WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP CHUẨN SEO

- Chọn mẫu web đẹp tại đây (Hơn 7000 mẫu web Thương mại, Doanh nghiệp, Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn, Tin tức, Giải trí...):
Link1: template.vn/2012

Link2: template.vn/2012/01
- Mua tên miền ưu đãi tại đây:
Link: webbi.vn/kd/R000041 đối tác của Mắt bão hoặc TENTEN nhà cung cấp tên miền hàng đầu của Nhật (Holine Đại lý: 0915.638.789)


Ps: Nếu website bạn yêu cầu có độ phức tạp, hãy liên hệ để được tư vấn trực tiếp về giá cả và kỹ thuật: 0915.638.789


Trong 5 năm nữa, nếu bạn không kinh doanh trên mạng thì tốt nhất bạn đừng nên kinh doanh nữa! ** Câu nói của tỷ phú thế giới Bill Gates** HÃY BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY!!!

WEBWORLD.VN -:- WEBQUOCTE.COM
ĐIỂM MẠNH:
- Mã nguồn website được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing...Giúp người sử dụng dễ dạng SEO từ khóa mong muốn lên trang nhất Google với các công cụ hỗ trợ tiện dụng trong phần quản lý website.
- Giao diện được thiết kế chuẩn CSS3 + HTML5 giúp website truy cập nhẹ nhàng và tương thích các thiết bị di động (có thể tạm sử dụng khi chưa có phiên bản mobile)
- Lập trình bảo mật: với phiên bản DTA 2.0 đã được nâng cấp bảo mật cao hơn
- Công cụ quản lý cực kỳ dễ sử dụng là câu nói khách hàng thường nhận xét nhất
Đặc biệt: Chúng tôi có thể lập trình những chức năng theo yêu cầu riêng mà những mã nguồn mở không đáp ứng được.

QC: THIẾT KẾ WEBSITE CÔNG TY - DOANH NGHIỆP, NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, BÁN HÀNG, THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẸP; NHA HANG, KHACH SAN, BAN HANG, KINH DOANH, GIÁ RẺ, CHUYÊN NGHIỆP TẠI TP ĐÀ LẠT--TP DA LAT--TP DALAT--BẢO LỘC--BAO LOC--LÂM ĐỒNG --THIET KE WEBSITE GIA RE TAI DALAT --WEB BAN HANG--CONG TY--DOANH NGHIEP--MAU WEBSITE DEP egcom. vn -- dalama. vn -- thitruongdalat. net -- webworld. vn -- webquocte. com -- nhaxinhvn. net -- toamxinh. net -- sieuthidalat. net -- dangtintrenweb.com -- dangtintrenweb. net -- dalatland. net -- kenhthongtinnhadat. net -- huongdandulichdalat. com -- hoichotructuyen. net -- hoichothuongmai. org -- sieuthiquocte. net -- sieuthixuatkhau. com -- sieuthixuatkhau. net
atrangtt8dl5
#9 Đã gửi : Sunday, August 03, 2014 10:27:38 AM(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 7/29/2014(UTC)
Bài viết: 13

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
THIẾT KẾ WEBSITE CHUẨN SEO CHUYÊN NGHIỆP, CHẤT LƯỢNG GIÁ RẺ NHẤT TOÀN QUỐC - Hotline: 0915.638.789

BẠN MUỐN:
- MỘT TRANG WEB CHUYÊN NGHIỆP CHUẨN SEO NHẰM QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU?
- MỘT TRANG WEB ẤN TƯỢNG VỚI KHÁCH HÀNG (ĐIỀU NÀY HẾT SỨC QUAN TRỌNG)
- MỘT WEBSITE BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN HAY MỘT WEBSITE CHO DOANH NGHIỆP?
- HỖ TRỢ CHUẨN SEO TỐT NHẤT, BẠN KHÔNG PHẢI LO NGHĨ THÊM ĐIỀU GÌ.
- GIÁ CẢ HỢP LÝ (Ông Bà ta có câu: Tiền nào của nấy) VÀ BẠN BẮT ĐẦU KINH DOANH.

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE CHỈ TỪ 01 TRIỆU, BẠN ĐÃ SỞ HỮU NGAY MỘT WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP CHUẨN SEO

- Chọn mẫu web đẹp tại đây (Hơn 7000 mẫu web Bán hàng, Công ty, Du lịch, Nhà hàng, Khách sạn, Tin tức, Giải trí...):
Link1:
template.vn/2012

Link2: template.vn/2012/01
- Mua tên miền ưu đãi giá rẻ kèm theo mẫu web tại đây:
Link:
webbi.vn/kd/R000041 đối tác của Mắt bão hoặc TENTEN nhà cung cấp tên miền hàng đầu của Nhật (Holine Đại lý: 0915.638.789)


Ps: Nếu website bạn yêu cầu có độ phức tạp, hãy liên hệ để được tư vấn trực tiếp về giá cả và kỹ thuật: 0915.638.789


Trong 5 năm nữa, nếu bạn không kinh doanh trên mạng thì tốt nhất bạn đừng nên kinh doanh nữa! ** Câu nói của tỷ phú thế giới Bill Gates** HÃY BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY!!!

WEBWORLD.VN -:- WEBQUOCTE.COM
ĐIỂM MẠNH:
- Mã nguồn website được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing...Giúp người sử dụng dễ dạng SEO từ khóa mong muốn lên trang nhất Google với các công cụ hỗ trợ tiện dụng trong phần quản lý website.
- Giao diện được thiết kế chuẩn CSS3 + HTML5 giúp website truy cập nhẹ nhàng và tương thích các thiết bị di động (có thể tạm sử dụng khi chưa có phiên bản mobile)
- Lập trình bảo mật: với phiên bản DTA 2.0 đã được nâng cấp bảo mật cao hơn
- Công cụ quản lý cực kỳ dễ sử dụng là câu nói khách hàng thường nhận xét nhất
Đặc biệt: Chúng tôi có thể lập trình những chức năng theo yêu cầu riêng mà những mã nguồn mở không đáp ứng được.

QC: THIẾT KẾ WEBSITE CÔNG TY - DOANH NGHIỆP, NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, BÁN HÀNG, THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐẸP; NHA HANG, KHACH SAN, BAN HANG, KINH DOANH, GIÁ RẺ, CHUYÊN NGHIỆP TẠI TP ĐÀ LẠT--TP DA LAT--TP DALAT--BẢO LỘC--DA HOAI-ĐẠ HOAI--BẢO LÂM-BAO LAM--DI LINH--ĐỨC TRỌNG-DUC TRONG-ĐƠN DƯƠNG-DON DUONG--LAM HA- LÂM HÀ--BAO LOC--LÂM ĐỒNG --THIET KE WEBSITE GIA RE TAI DALAT --WEB BAN HANG--CONG TY--DOANH NGHIEP--MAU WEBSITE DEP www .egcom. vn -- dalama. vn -- thitruongdalat. net -- webworld. vn -- webquocte. com -- nhaxinhvn. net -- toamxinh. net -- sieuthidalat. net -- dangtintrenweb. com -- dangtintrenweb. net -- dalatland. net -- kenhthongtinnhadat. net -- huongdandulichdalat. com -- hoichotructuyen. net -- hoichothuongmai. org -- sieuthiquocte. net -- sieuthixuatkhau. com -- sieuthixuatkhau. net
cnminer67
#10 Đã gửi : Saturday, August 16, 2014 12:14:47 PM(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 8/11/2014(UTC)
Bài viết: 10

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
nhantrong168
#11 Đã gửi : Tuesday, August 19, 2014 3:07:55 PM(UTC)
Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 8/13/2014(UTC)
Bài viết: 7

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Những loại gạch lát vỉa hè, gạch lát sân ở nước ta: Gạch vữa xi măng-sỏi, gạch con sâu, … và giờ là gạch terrazo, loại nào cũng tốt.

Ưu điểm của 3 loại vật liệu làm vỉa hè trên là: tăng tính ma sát, đảm bảo an toàn cho người đi bộ, tạo điều kiện cho một phần nước mưa thẩm thấu xuống lòng đất, tăng mực nước ngầm, giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị.
[W]

gachviahe.vn[F]

https://m.facebook.com/gachviahe.vn[Y]

https://www.youtube.com/watch?v=vBbX2j1LdOE[T]

08. 22 00 55 690906 792 168[E]

terrazzomythanh@mail.commythanh@gachviahe.vn[A]

VP: 60/44 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q. 7, TP. HCMNM: 35D Gò Nổi, KP. 3, P. Phú Hữu, Q. 9, TP. HCM
SKMobileVN130TH
#12 Đã gửi : Thursday, August 28, 2014 3:56:30 PM(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 8/18/2014(UTC)
Bài viết: 14

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Nokia 6700 đã tạo được dấu ấn trong đặc biệt trong mặt người tiêu dùng. Mặc dù đã ra đời cách đây khá lâu nhưng cho đến bây giờ Nokia 6700 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mặt dù Nokia đã ngừng sản xuất từ rất lâu rồi, Nếu bạn đã bị Nokia 6700 quyến rũ mà vẫn chưa có cơ hội thì với Dopod 6700 Gold là cơ hội cực kỳ hiếm có để bạn có thể sở hữu được chú dế yêu "HUYỀN THOẠI" này.

CHI TIẾT: https://www.nhattao.com/threads/nokia-6700-dopod-2-sim-2-song.3352964/


Điều làm cho Dopod 6700 Gold trở nên ấn tượng và cuốn hút "VƯỢT THỜI GIAN" đó là Dopod 6700 Gold có kiểu dáng giống hệt Nokia 6700 và vô cùng "SEXY", mỏng, thiết kế sang trọng, rất bóng bẩy cùng chất liệu chế tạo bằng GOLD nên nhìn rất đẳng cấp, cao cấp và cực bền, không bao giờ lỗi thời.

Dopod 6700 Gold phiên bản 2 SIM 2 sóng sẽ làm người dùng cảm thấy vô cùng "THUẬN TIỆN" khi dễ dàng thêm sự lựa chọn bên cạnh các loại điện thoại to lớn, cảm ứng để tung tăng với cảm giác êm ái, phấn chấn mọi lúc mọi nơi.


[img]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10644840_679888055421947_9103543639260225997_n.jpg" alt=""/>


Thật tuyệt vời khi Nokia 6700 2 SIM 2 sóng phiên bản màu GOLD tích hợp trọn vẹn tất cả các tiện ích như chụp hình chất lượng cao, nghe nhạc âm thanh HIFI ân lượng rất to, rất đã, thoả sức thưởng thức những bản tình ca hoặc DJ sung sức nhất, những bản nhạc trữ tình êm ái nhất.


Dopod 6700 2 sim 2 sóng (Nokia 6700) được SK Mobile phân phối chính hãng. Máy được bảo hành phần mềm trọn đời và phần cứng 12 tháng (bảo hành công ty).

Mọi chi tiết xin liên hệ:
130 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 093456.6166
Mail: info.skmobilevn@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/www.SKMobilevn

Còn chờ gì nữa hãy đến với Showroom SKMobile. VN chúng tôi để có thể nhanh chóng sở hữu chiếc điện thoại này nhé!
SKMobileVN130TH
#13 Đã gửi : Tuesday, September 09, 2014 9:18:57 PM(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 8/18/2014(UTC)
Bài viết: 14

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Coocel 206 2 SIM 2 sóng được SK Mobile phân phối chính hãng. Máy được bảo hành phần mềm trọn đời và phần cứng 12 tháng (bảo hành công ty).

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Hotline: 093456.6166
Fanpage: https://www.facebook.com/www.SKMobilevn

Còn chờ gì nữa hãy đến với Showroom SKMobile.VN chúng tôi để có thể nhanh chóng sở hữu chiếc điện thoại này nhé!

 • Tên sản phẩm: Điện thoại Coocel 206.
 • Thương hiệu: Coocel.
 • Màu sắc: Có 6 màu chọn lựa: Trắng, Đen, Cam, Xanh, Vàng, Hồng.
 • Bảo hành: 12 tháng.
 • Thông số kỹ thuật:
  - Hỗ trợ 2 Sim 2 Sóng Online
  - Thiết kế mạnh mẽ, trẻ trung nhiều màu sắc
  - Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 4 GB.
  - Hỗ trợ 2 ngôn ngữ: Anh, Việt
  - Vỏ nhựa cao cấp
  - Pin bền lâu
  - Đầy đủ các tính năng: Bluetooth, FM Radio

Giới thiệu chi tiết Coocel 206 - 2 SIM (Trắng)

Mặc dù smartphone đang dần chiếm lĩnh thị trường điện thoại, song nhìn chung những mẫu điện thoại phổ thông giá rẻ như Coocel 206 (Nokia 206) vẫn luôn là lựa chọn số một của rất nhiều người dùng Việt Nam. Với mức giá hấp dẫn, mẫu “điện thoại phổ thông cao cấp” Coocel 206 (Nokia 206) hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mọi người khi đáp ứng nhu cầu của những người dùng dù chưa đủ khả năng tài chính hay muốn sắp một chú dế chỉ để nghe gọi, pin trâu, quăng quật thoải mái.

Cơ bản về thiết kế:

Thiết kế vừa vặn, trẻ trung
Sự kết hợp khéo léo, tinh tế giữa cách góc tròn và cạnh thẳng tạo cho Coocel 206 có vẻ ngoài dạng thanh nhỏ nhắn, thời trang và thanh lịch. Bàn phím số truyền thống với các phím nhựa rời êm ái, dễ dàng thao tác. Màu sắc nổi bật thể hiện cá tính của bạn.

Màn hình 2.4”
Màn hình Coocel 206 màu sáng và siêu nhạy cỡ lớn 2,4 inch giúp bạn dễ dàng thao tác gọi điện, nhắn tin, chơi game,...

Hỗ trợ 2 sim, 2 sóng
Một trong những ưu điểm của dòng điện thoại phổ thông hiện nay chính là tính năng 2 Sim 2 sóng. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng chủ động khi liên lạc với gia đình, bạn bè và công việc. Đặc biệt, giao diện tính năng 2 Sim cho thao tác sử dụng cực kỳ đơn giản. Chỉ với một thao tác nhấn phím gọi theo Sim đã cài sẵn, bạn có thể thực hiện cuộc gọi theo đúng ý của mình.

Chất lượng âm thanh
Loa của Coocel 206 được thiết kế to rõ với âm thanh trong và chắc không bị vỡ khi chơi những bản nhạc mạnh mẽ như Rock, Dance, Metal, hay trong vắt nhẹ nhàng với những giai điệu Country, Pop, Ballad cho bạn những giây phút thư giãn thoải mái nhất mà bạn muốn.
saobien001
#14 Đã gửi : Tuesday, September 23, 2014 7:20:26 PM(UTC)
Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 8/25/2014(UTC)
Bài viết: 45

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Trích dẫn:
Kính gửi: Quý Khách hàngNội thất gỗ Sao Biển là một công ty được thành lập chuyên về thiết kế - thi công - trang trí nội thất và sản xuất đồ gỗ chất lượng cao tại TP HCM.

Nhằm đáp ứng thị trường trang trí nội thất ngày càng đa dạng về mẫu mã, phong phú về màu sắc, Công ty nội thất Sao Biển chúng tôi luôn xác định bằng tất cả những nỗ lực của tòan thể nhân viên trong công ty sẽ mang đến cho quý khách hàng một sản phẩm trang trí nội thất và đồ gỗ chất lượng cao và các dịch vụ hậu mãi chu đáo, tận tình.

Với đội ngũ công nhân lành nghề, nhà máy sản xuất đồ gỗ rộng hơn 1000m2, hệ thống máy móc hiện đại được nhập khẩu từ Đức và Nhật bản, chúng tôi đã và đang đáp ứng tất cả mọi tiêu chuẩn của khách hàng từ những chi tiết.

Đến với Công ty chúng tôi, Quý khách hàng sẽ được lựa chọn một dịch vụ hòan chỉnh từ thiết kế đến khi đưa vào sử dụng (turn key) và các dịch vụ bảo trì chu đáo, chuyên nghiệp.

Trân trọng cảm ơn !

Thông tin liên hệ:


Nội thất gỗ Sao Biển

Hotline : Mr Tai 0907 337 661


Mail: sales@marinestar.com.vn

http://marinestar.com.vn/

https://www.facebook.com/noithatgoonlineBigben
danglong2000212
#15 Đã gửi : Friday, October 24, 2014 10:03:19 PM(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 8/14/2014(UTC)
Bài viết: 21

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Bạn hiện tại đang ở Sài Gòn và bạn đang có dự định đi thăm quan tới thành thị Cebu với cả gia đình. Điều bạn lo lắng là không biết hãng hàng không nào có chuyến đi đến Cebu tức thời mà giá chiếc vé của hãng lại rẻ, hãy đến với V&V để có vé hàng không đi tp HCM đi Cebu giá tiết kiệm nhất.

V&V Booking tự hào là đại lý Cebu Pacific tại Việt Nam, đội ngũ chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những tấm tấm vé máy bay tp HCM đi Cebu giá rẻ nhất. Cebu Pacific là hãng máy bay giá tốt của lãnh thổ Philippines. Hãng này đi vào bắt đầu hoạt động năm 1996 và hãng chuyên cung cấp tấm vé hàng không giá ưu đãi cho các tuyến bay trong khu vực Đông Nam Á.

Cebu là trung tâm ở phía Nam Philippines, sẽ được mệnh danh là thành thị nữ hoàng với những bãi biển trong xanh, những hàng dừa bên bờ biển, đi dạo ở nơi đây thật tuyệt. Bạn sẽ cảm nhận sẽ được những điều thú vị . Đến Cebu phương tiện đi lại tiện lợi nhất đó chính là tricycle, taxi hoặc là jeepney.
Những nơi đến mà khách thăm quan có thể đến khám phá khi đến Cebu đó là: Pháo đài hình tam giác lâu đời nhất ở đất nước Philippines - pháo đài San Pedro, pháo đài này được xây dựng vào năm 1738. Đi dạo trên con đường Colon - một con đường cổ nhất ở Philippines, vào ban đêm con đường này trở thành khu chợ, người dân và du khách có thể đến đây mua sắm. Các xưởng sản xuất đàn ghita, đến chiêm ngưỡng bức tượng Lapu-Lapu làm bằng đồng cao hơn 20m tại đền Lapu-Lapu, gần với ngôi đền này có đền Magellan. Đến Cebu bạn không thể bỏ qua biểu tượng lịch sử của Cebu - Cây thánh giá của Magellan, nó tượng trưng cho sự xuất hiện của đạo Thiên Chúa vào năm 1521. Ngoài ra, với tấm tấm vé hàng không từ tp HCM đi Cebu giá tốt , khách thăm quan còn có thể chơi những trò mạo hiểm trên tòa nhà cao nhất Cebu(40 tầng).
tuvanphongthuy3
#16 Đã gửi : Saturday, December 06, 2014 9:58:15 AM(UTC)
Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 11/10/2014(UTC)
Bài viết: 55

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Cảm ơn bạn đã chia sẻ (y) . Nhân tiện Mình đang rao hộ cho bạn mình. Bán nhà HCM sổ Hồng chính chủ, 48m2, 1 lầu 1 trệt, gồm 1 phòng khách 3 phòng ngủ, 1 bếp+vệ sinh. Ngõ 4m. Giá 1tỷ 2. Liên hệ chính chủ 0987.623.484.. Địa chỉ: KP7.P-TÂN THỚI NHẤT.Q12.TP.HCM. (GẦN CẦU VƯỢT AN SƯƠNG, TRƯỚC CỔNG CTY MAY XUẤT KHẨU TÂN CHÂU)Tin rao ngày 12 tháng 11. Gọi ngay.

saobien001
#17 Đã gửi : Tuesday, December 09, 2014 9:14:23 AM(UTC)
Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 8/25/2014(UTC)
Bài viết: 45

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Cty mình chuyên thiết kế, thi công nội thất, ghế nhôm, ghế văn phòng, ghế hành khách. Các bạn ủng hộ nha 0907 337 661.
http://starmarine.com.vn/
http://marinestar.com.vn/
https://www.facebook.com/noithatgoonlineBigben
Minh Tân
#18 Đã gửi : Tuesday, January 20, 2015 7:45:38 AM(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12/27/2014(UTC)
Bài viết: 25

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Cảnh giác trò lừa đảo bằng ứng dụng đánh cắp thông tin tài khoản tín dụng

Ứng dụng lừa đảo qua smartphone

Thời gian mới đây, người tiêu dùng bị dính các phương thức lừa đảo qua điện thoại thông minh và các cơ quan điều tra đang vào cuộc, tuy nhiên, Huy Dũng Mobile nhắc nhở khách hàng nên cảnh giác tránh bị lừa đảo khiến tiền mất tật mang.

Tin nhắn có chứa link gây hại:

Những phần mềm mạng xã hội trên điện thoại như Facebook, Zalo, ... thường xuyên có tin nhắn spam, đi kèm tin nhắn là các link gây độc, có thể khiến virus sâm nhập vào thiết bị smartphone người tiêu dùng ăn cắp thông tin cá nhân mật, quan trọng của người dùng sử dụng internet banking.

Để tránh một vài chiêu trò lừa đảo, người dùng smartphone nên tránh truy cập vào các đường dẫn từ những tin nhắn lạ.

Ứng dụng độc hại

Như trường hợp của Anh Sang, nghe trên mạng có người nói có ứng dụng camara với tên gọi là xxxx. Anh lập tức lên CHPlay tải về, nhưng những ứng dụng tính phí, do đó anh lên mạng tìm kiếm liệu có trang web nào đăng tải ứng dụng miễn phí không. Sau khi tìm kiếm, anh đã search thấy một trang xxxx có chia sẻ ứng dụng mình mong muốn. Anh lập tức tải và cài đặt phần mềm trên smartphone của anh. Quy trình thiết lập hoàn thành, anh nhận được tin nhắn từ nhà mạng với nội dung “tài khoản của khách hàng đã hết tiền”. Phát hiện mình bị lừa, anh nhanh chóng xóa phần mềm, cài đặt firmware cho smartphone.

Huy Dung Mobile[/b] tư vấn người sử dụng điện thoại nên chú ý tránh những trò lừa đảo tinh vi. Chỉ cần download ứng dụng ở trên các trang web đáng tin cậy CHPlay cho điện thoại Android và Appstore cho iOS.

Nguồn: huydung mobile
Minh Tân
#19 Đã gửi : Thursday, January 29, 2015 1:23:06 PM(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12/27/2014(UTC)
Bài viết: 25

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
Điện thoại Galaxy J có cấu hình cực mạnh, thiết kế đẹp, đã trở thành sự lựa chọn số một cho các bạn trẻ ngày nay. Tuy nhiên hiện naytrên thị trường có một vài công ty kinh doanh các sản phẩm được nhập tại China để lừa đảo người tiêu dùng. ( Xem thêm huy dung mobile lua dao )

Huy Dũng Mobile hướng dẫn cách phân tích đâu là sản phẩm chính hãng và sản phẩm dựng để khách hàng không còn phiền muộn phải mua nhầm hàng nhái khiến làm mất tiền oan uổng

Bước đầu tiên: Kiểm tra hộp đảm bảo tem, số emei rõ ràng, hộp máy ghi bằng tiếng Nhật không phải tiếng Trung Quốc.

Bước 2: Khi bóc máy Samsung Galaxy J sẽ có mùi máy mới, cái này sẽ dễ dàng nhận thấy.

Bước 3: xác định cục sạc của máy. vì sản phẩm chính hãng sẽ đi kèm thêm bộ sạc pin, nếu người bán hàng nói sản phẩm không kèm sạc, chúng tôi khuyên khách hàng nên đi về để tránh bị lừa.

Bước 4: Kiểm tra sóng, và kiểm tra phần mềm, trò chơi, nếu máy không nóng là ok.

Bước 5: Hỏi phiếu bảo hành không mập mờ, tránh thiệt hại về sau.

Nguồn: huydung mobile lừa đảo
Minh Tân
#20 Đã gửi : Thursday, February 05, 2015 12:17:49 PM(UTC)
Danh hiệu: Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 12/27/2014(UTC)
Bài viết: 25

Cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần trong 0 bài viết
ví dụ tình huống của chị N – người tiêu dùng mua 1 điện thoại Galaxy S3 được cửa hàng điện thoại giới thiệu là sản phẩm xách tay từ Korea với giá bán gần 3.000.000 đồng.

Nhưng, trong quá trình sử dụng chị gặp nhiều sự cố như sóng chập chờn, lỗi tin nhắn và 3G chập chờn. Chị đem ra tiệm sửa chữa điện thoại Huy Dũng Mobile để sửa chữa thì mới nhận ra điện thoại của chị là hàng nhái mà không phải hàng xách tay chính hãng như chủ cửa hàng đã nói.

Theo một nhân viên làm việc tại công ty sửa chữa và thay thế linh kiện tại Huy Dũng Mobile cho biết thì chiếc Galaxy S3 xách tay từ Hàn Quốc không phải là hàng giả mà đó là chiếc điện thoại mang hiệu trong nước gắn mác hàng xách tay, điều khác biệt giữa chiếc điện thoại Samsung Galaxy S3 xách tay và điện thoại phiên bản quốc tế là hãng sẽ bổ sung một số chức năng và tính năng riêng để phù hợp với thị trường Hàn Quốc như ăng-ten để xem xem phim,...

Trung tâm sửa chữa và thay thế linh kiện Huy Dũng Mobile cho biết, các phiên bản điện thoại cũ xách tay thường đáp ứng được nhu cầu về cấu hình, thông thường RAM của những chiếc điện thoại xách tay thường lớn hơn dòng điện thoại nước ngoài. Ngoài ra, chế độ quay phim cũng có mức độ phân giải cao hơn, cho hình ảnh tốt hơn. (Xem thêm huy dung mobile lua dao )

Do đó, đối với các bạn trẻ có nhu cầu mua điện thoại giá rẻ thì điện thoại xách tay là lựa chọn số một, chúng đáp ứng được tất cả các nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt, giá thành rẻ hơn rất nhiều so với dòng quốc tế.

Để không mắc phải hàng giả, các bạn nên tra cứu thông tin trước các sản phẩm mình muốn mua, để tránh các cửa hàng dở trò lừa gạt người tiêu dùng,hàng kém chất lượng khiến mất tiền oan mà nhận lại sản phẩm không tốt.

Nguồn: huydung mobile lừa đảo
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
16 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

YAFVision Theme by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
Powered by YAF 1.9.4 | YAF © 2003-2010, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 2.556 giây.
ANS Vietnam
Địa chỉ:D3 KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P3, Bình Thạnh, HCM, Vietnam
Điện Thoại:+ 84 . 8 . 3517 0401/02 - Fax:+ 84 . 8 . 3517 0403
Email: sales.ans@ansvietnam.com Website : www.ansvietnam.com